Avís Legal i Política de Privacitat

Benvingut a la pàgina web del PROGRAMA FIFTY-FIFTY. El Programa Fifty-Fifty i la web www.programafiftyfifty.org són una iniciativa de la FUNDACIÓ PRIVADA SHE.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a disposició dels usuaris la següent informació:

a) http.www.programafiftyfifty.org és un lloc web propietat de FUNDACIÓ PRIVADA SHE.

b) FUNDACIÓ PRIVADA SHE, amb CIF núm. G65269284, té el seu domicili social a carrer Balmes 155-157, 5º, 1ª_08008 de Barcelona (Espanya) i la seva adreça de contacte electrònic és info@fundacionshe.org

c) FUNDACIÓ PRIVADA SHE està inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (DGDEJ) de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2698.

A continuació li exposem els termes i condicions d’ús del lloc web www.programafiftyfifty.org (en endavant, el lloc o lloc web) que han de seguir els usuaris d’aquest lloc. La navegació a través d’aquesta web li confereix la condició d’usuari, estigui registrat o no.

Condicions generals d’ús del lloc web

Com a usuari de la web (en endavant, l’usuari) ha de fer en tot moment un ús adequat de la mateixa i dels continguts o serveis que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de FUNDACIÓ PRIVADA SHE (en endavant, FUNDACIÓ SHE).

L’accés al lloc web és lliure llevat per aquells apartats en els quals l’usuari s’hagi d’identificar mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, que seran d’accés restringit exclusivament per als usuaris i col·laboradors autoritzats del Programa Fifty-Fifty.

Queda prohibit portar a terme accions que provoquin o puguin provocar danys o alteracions als continguts web; impedir o dificultar l’accés al lloc pels usuaris; accedir de manera no autoritzada a continguts o serveis de la web; difondre virus informàtics o programes maliciosos que puguin afectar a la web o als seus usuaris; o utilitzar el lloc web com a via d’accés a Internet per la comissió d’accions il·lícites.

Propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web són de titularitat de FUNDACIÓ SHE o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat el seu ús. L’usuari no pot copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls o reproduir-los sense el consentiment exprés dels titulars. Aquest consentiment no serà necessari per al material habilitat expressament per la seva descàrrega lliure en format PDF.

Aquest lloc web conté marques, drets d’autor i altres drets de propietat industrial o intel·lectual que són propietat de FUNDACIÓ SHE o de tercers col·laboradors que han autoritzat la seva utilització en el lloc web. La visita d’un usuari a la web no li confereix cap dret o llicència sobre els esmentats drets de propietat industrial o intel·lectual.

Responsabilitats

El compromís de FUNDACIÓ SHE és oferir un funcionament del lloc web amb la major professionalitat i qualitat, tot i això es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al lloc web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis i continguts, així com modificar o actualitzar les informacions, continguts o les condicions d’accés al mateix.

FUNDACIÓ SHE únicament es fa responsable de les informacions, continguts o serveis propis oferts en aquesta web. En cap cas no assumirà cap mena de responsabilitat respecte a informacions, continguts, productes o serveis oferts per tercers als quals s’accedeixi a través d’enllaços continguts en aquesta web. Tampoc es fa responsable de les opinions o missatges publicats pels usuaris en fòrums o altres espais de difusió pública existents en el lloc web o als quals s’accedeixi a través del mateix.

Política de Privacitat

Les dades de caràcter personal que FUNDACIÓ SHE pugui arribar a obtenir dels usuaris d’aquest lloc web wwww.programafiftyfifty.org seran tractats segons les exigències del Reglament Europeu General l de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD).

Política de Privacitat

El programa FIFTY-FIFTY i la web www.programafiftyfifty.org són una iniciativa de la FUNDACIÓ SHE. FUNDACIÓ SHE desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web la seva política de privacitat i seguretat de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que FUNDACIÓ SHE pugui arribar a obtenir dels usuaris d’aquest lloc web wwww.programafiftyfifty.org seran tractats segons les exigències del Reglament Europeu General l de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD).

Responsable del tractament

El responsable del tractament que continguin dades de caràcter personal recollides en el lloc web del Programa Fifty-Fifty és FUNDACIÓ PRIVADA SHE, amb CIF núm. G65269284, té el seu domicili social a carrer Balmes 155-157, 5º, 1ª_08008 de Barcelona (Espanya) i la seva adreça de contacte electrònic és info@fundacionshe.org

FUNDACIÓ PRIVADA SHE està inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (DGDEJ) de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2698.

Informació i finalitat

De conformitatamb el que estableix el RGPD, FUNDACIÓ SHE ha adoptat les mesures de caràctertècnic i organitzatiunecessàries per protegir les dadesdelsusuaris contra manipulacions, pèrdua i destruccióocasionals o premeditadesaixícom contra l'accés per part de persones no autoritzades.

Les dades que els usuaris facilitin a través dels formularis d’aquest lloc seran objecte de tractament per part de la FUNDACIÓ SHE i seran emprades amb la finalitat d’atendre les sol·licituds o consultes realitzades.

En els formularis de recollida de dades s’informa a l’usuari del caràcter voluntari o obligatori de les dades que es sol·liciten. L’usuari garanteix que la informació facilitada és exacta i es correspon amb la realitat. Abans de procedir a enviar les dades l’usuari haurà de llegir i acceptar les condicions d’aquesta Política de Privacitat.

Cessió de dades

FUNDACIÓ SHE no cedirà dades dels usuaris a terceres persones a no ser que hagi obtingut el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars de les dades.

Cookies

El lloc web del PROGRAMA FIFTY-FIFTY utilitza cookies pròpies per facilitar l’experiència de navegació de l’usuari i amb finalitats estadístiques però, en cap cas, s’hi emmagatzemen dades personals dels usuaris.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador web per ser avisat de la recepció de cookies i acceptar-les o refusar-les segons la seva voluntat, així mateix pot desactivar amb caràcter general la instal·lació de cookies a l’equip.

Mesures de seguretat

De conformitat amb el que estableix el RGPD, FUNDACIÓ SHE ha adoptat les mesures necessàries de caràcter tècnic i organitzatiu per protegir les dades dels usuaris contra manipulacions, pèrdua i destrucció ocasionals o premeditats així com contra l’accés per part de persones no autoritzades.

Exercici de drets

En relació a les dades obtingudes en aquesta web, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, a més dels de portabilitat i limitació, així com revocar el consentiment atorgat per l’enviament de comunicacions comercials. L’exercici d’aquests drets podrà ser exercitat mitjançant sol·licitud escrita i firmada, que indiqui nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport. La sol·licitud podrà realitzar-se a través de correu postal o per e-mail a les següents adreces:

FUNDACIÓ PRIVADA SHE
Balmes 155-157, 5º,1ª 08008 Barcelona
info@fundacionshe.org

Llei aplicable i Jurisdicció

Aquestes condicions d’ús s’interpretaran i regiran per la normativa vigent en la legislació espanyola. Per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquest lloc web, FUNDACIÓ SHE i els usuaris queden sotmesos a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.